СТРУКТУРА НА ПРОКУРАТУРАТА

Прокуратурата в Република България се състои от главен прокурор, Върховна касационна прокуратура, Върховна административна прокуратура, апелативни прокуратури, военно-апелативни прокуратури, окръжни прокуратури, военно-окръжни прокуратури и районни прокуратури (Чл. 111. от ЗСВ).

Окръжна прокуратура - Шумен е второинстанционна по отношение на Районните прокуратури в гр. Шумен, Нови пазар и Велики Преслав.

Териториалната компетентност на Окръжна прокуратура - Шумен се покрива с административните граници на област Шумен (бившия Шуменски окрък).

Окръжна прокуратура - гр. Шумен като първа инстанция е компетентна да разследва дела и повдига обвинения пред Окръжен съд - Шумен за престъпления по чл. 95 - 110, 115, 116, 118, 119, 123, 124, 131, ал. 2, т. 1 и 2, 149, ал. 5, 152, ал. 4, 196а, 199, 203, 206, ал. 4, 212, ал. 4, 213а, ал. 3 и 4, 214, ал. 2, 219, 224, 253, 283а, 287а, 301 - 303, 321, 321а, 330, ал. 2 и 3, 334, 340 - 342, 343, ал. 1, буква "в" и ал. 2, буква "б", 349, ал. 2 и 3, 350, ал. 2, 354а, ал. 1 и 2, 354б, 356е - 356и, 357 - 360 и 407 - 419 от Наказателния кодекс.